افتتاح بخش تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان

● درمان اختلالات روانشناختی
● درمان استرس در کودکان و نوجوانان
● درمان افسردگی در کودکان و نوجوانان
● درمان بیش فعالی در کودکان و نوجوانان
● درمان اختلالات تغذیه ای در کودکان و نوجوانان
● درمان اختلالات خواب در کودکان و نوجوانان
● درمان اختلالات یادگیری و حافظه در کودک و نوجوان
● جلسات بازی درمانی به صورت تخصصی
● برگزاری کارگاه های به روز و مفید برای والدین و کودکان
● تحلیل و تفسیر تست های معتبر روانپزشکی