افتتاح بخش تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان

● درمان اختلالات روانشناختی ● درمان استرس در کودکان و نوجوانان ● درمان افسردگی در کودکان و نوجوانان ● درمان بیش فعالی در کودکان و نوجوانان ● درمان اختلالات تغذیه ای در کودکان و نوجوانان ● درمان اختلالات خواب در کودکان و نوجوانان ● درمان اختلالات یادگیری و حافظه در کودک و نوجوان ● جلسات…

خدمات کلینیک در یک نگاه

خدمات تشخیصی درمانی مرکز شامل: تشخیص و درمان اختلالات کودکان و نوجوانان (بیش فعالی، عدم توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، شب ادراری، اختلالات رفتاری و… ) تشخیص و درمان اختلالات دوره سالمندی (آلزایمر، افسردگی و…) تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی (اضطراب و استرس، وسواس، فوبیا، پانیک و…) تشخیص و درمان اختلالات خلقی…